Házirend

A BELÉPÉSRŐL

A Monoki Babfesztivál (továbbiakban: Rendezvény) területén csak a regisztrált versenyző csapatok tagjai, a Monok Községi Önkormányzattal (továbbiakban: Szervező) szerződött vállalkozók, valamint ezek munkatársai, a Backstage munkatársai, fellépők, valamint a Rendezvény területére történő belépésre feljogosító jeggyel (továbbiakban: belépőjegy) rendelkezők tartózkodhatnak.

6 éven aluliaknak és monoki lakosoknak a belépés ingyenes!

A látogató a Rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával és a Rendezvényre történő belépéssel jelen Házirendet elfogadja.

A látogatót a belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosítja a Rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a Szervező jelen házirendjét és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. A Rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta időpontban (a nyitvatartási idő alatt) és feltételek mellett lehet.

Jelen házirend a Rendezvény bejáratainál, a Szervező internetes oldalán a Rendezvényre való belépés előtt elérhető, megismerhető.

A karszalagot az érvényessége ideje alatt a Rendezvény egész területén mindvégig a csuklón kell viselni, melynek viselését a rendezők nemcsak a Rendezvény területéről történő ki- és belépéskor, hanem annak időtartama alatt is folyamatosan ellenőrzik.

A jegyek megvásárlásával, átvételével a látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy fényképek készülhetnek róla, és a képek közlésre kerülhetnek.

A VIP Karszalag a Rendezvény VIP részlegén történő tartózkodásra is jogosít. A VIP részleg extra szolgáltatásokat tartalmaz, melyet csak a VIP karszalagos vendégek vehetnek igénybe.

A csuklóra felhelyezett belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült– átragasztott, elvágott karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.

6. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják.

14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek. A gyermekek tetteiért is ők vállalják a felelősséget.

A Rendezvény ideje alatt és területén elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk, de a becsületes megtalálók által leadott talált tárgyakat a biztonsági szolgálatnál a tulajdonosa beazonosítás után visszakapja.

A Rendezvény egész területére engedély, parkoló kártya nélkül járművel behajtani tilos!

Szúró- és vágóeszközt, lőfegyvert, üveget, közbiztonságra veszélyes eszközöket a Rendezvény területére behozni TILOS!

ÁRUSOK

A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a Rendezvényen történő árusítási lehetőségekből.

Az árusok részvételi díja magában foglal helyenként 2 db 2 napos résztvevői belépőt és 1 db autóra érvényes 2 napos parkoló kártyát. A belépésre és behajtásra feljogosító dokumentumokat kérjük megőrizni, azt a Szervezőknek nem áll módjában pótolni.

Az árusnak joga van az áruk beszállítását pénteken 12.00 óráig, szombaton 08.00 óráig a Rendezvény nyitása előtt végrehajtani. Egyéb időpontban ez nem engedélyezett.

– A melegkonyhás vendéglátók hűtőkocsival az előre megbeszélt és kijelölt helyen tartózkodhatnak, ahol energiavételezési lehetőség is van. A rezsiköltséget a (köz)terület használati díj tartalmazza.

– Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni.

– Az áramot a Rendezvény üzemeltetője biztosítja. Az áramvezetési kábeleket, illetve az elektromos készülékeket az árus résztvevők a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően kifogástalan, bevizsgált állapotban saját maguk részére kell, hogy biztosítsák! Ezeket a Szervezők nem vizsgálják, tehát ellenőrzéskor az árus felel teljes mértékben a készülékekért.

– A hibás berendezéssel okozott károkért a szerelők és a szervezők nem vállalnak felelősséget, azt köteles az árus teljes egészében megtéríteni.

– A hibás villamossági berendezéseket a résztvevő köteles az elektromos hálózatról azonnali hatállyal leválasztani, azt/azokat a további használat alól felfüggeszteni!

– A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru /vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb./ kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.

– Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a rendezvény szervezőjének és a szakhatóságok munkatársainak.

– Vadon termő gombát, illetve azokból készült terméket a Rendezvényen csak akkor lehet árusítani, ha az árus maga is engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru gomba szakértői engedéllyel rendelkezik.

– A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.

– Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán vagy alatta, illetve faházában helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.

– Az árus a bérelt faház/installáció határoló falain kívül semmilyen berendezési/kiállítási tárgyat nem tárolhat, helyezhet el.

– Az árusító helyek esővédelmét /pl. ernyő/ az árus saját maga is megoldhatja a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.

– Tárolást, raktározást a Rendezvény szervezője nem vállal.

– Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni.

– Az árus köteles az általa végzett tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő hatósági (így különösen higiéniai, élelmiszer egészségügyi, balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi) szabályokat ismerni, és tevékenysége során ezt maradéktalanul betartani.

– Az árus köteles szavatolni, hogy a tevékenysége végzéséhez és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel, eszközökkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik. Továbbá köteles szavatolni, hogy az általa igénybevett dolgozók az ellátandó feladatokhoz szükséges képzettséggel, szakmai felkészültséggel és hatósági engedélyekkel szintén rendelkeznek.

– Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét figyelmeztetni, kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből.

– Az árusnak joga van az árusító helyén biztonságosan, esőmentesen elpakolt áruját a vásár területén hagyni. A vásár bezárása után a Szervezők által felkért biztonsági szakemberek a Rendezvény területét őrzik, de az őrzés nem terjed ki a faházakon, installációkon belüli árura, vagyontárgyakra. Az őrzés ellenére történt esetleges károkért a Szervező kizárja a felelősséget.

TŰZVÉDELEM

A Rendezvény az előírásoknak megfelelően a Katasztrófédelem helyi szervezete által készített és engedélyezett kimenekítési tervvel rendelkezik.

A MONOKI BABFEZSTIVÁL TŰZVÉDELMI TERVÉNEK MELLÉKLETE A KIÁLLÍTÓK, VENDÉGLÁTÓK ÜZEMELTETŐI, VERSENYEK RÉSZTVEVŐI, EGYÉB ÁRUSOK, BELÉPŐK ÉS LÁTOGATÓK TÁJÉKOZTATÁSÁHOZ:

1./ A Rendezvény teljes területén nyílt láng használata TILOS! Nyílt láng használata csak a vendéglátó standokban a telepített főzőberendezések esetében engedélyezett.

2./ Az árusító faházakban/installációkban csak a Szervező által szerelt elektromos hálózat használható. A faház/installáció részére kiépített csatlakozó helyet csak a tervezett terhelésnek megfelelően szabad terhelni. (A vendéglátó helyek elektromos sütő/főző berendezéseinek terhelés igényét előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel, illetve az elektromos hálózat kiépítőjével.) Előzetesen nem egyeztetett elektromos fogyasztók használata TILOS! Elektromos hősugárzók használata TILOS!

3./ A bérelt faház/installáció határoló falain kívül semmilyen berendezési/kiállítási tárgyat nem szabad elhelyezni, tárolni.

4./ A közlekedési utakat, ajtókat, vészkijáratokat és kapukat leszűkíteni, eltorlaszolni TILOS! A Rendezvény területén lévő menekülési utakat és a tűzoltó- és mentőautók vonulási útját szabadon kell hagyni!

5./ Vendéglátó egységenként legalább 1-1 db, legalább 34/A, 183/B, C oltásteljesítményű 6 kg-os érvényes ellenőrzési cimkéjű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. a tűzoltó készülékeket után-világító, tűzoltó készüléket ábrázoló szabványos biztonsági jellel kell jelölni.

6./ A vendéglátó egységeknél használt PB gázüzemű főző/sütő berendezéseknél 1-1 szabványos nyomáscsökkentővel felszerelt PB gázpalack, valamint vendéglátó egységenként 1-1 db tartalék PB palack tartható. A kiürült PB palackok cseréjére csak a kijelölt cseretelepen kerülhet sor. Gépkocsiban, egyéb helyeken további PB palack tárolása TILOS!

7./ A főzőverseny területén 2 db 34/A, 183 B,C 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékeket a készenléti helyükről elvinni csak tűz esetén szabad. Azok jól láthatóságát, könnyű hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell. A főzőverseny során csak szabványos nyomáscsökkentővel ellátott PB palack használható. Szél feltámadása esetén a PB palackokat azonnal el kell zárni, és a palack védőkupakját fel kell csavarni. A főzőverseny befejezése után a kijelölt helyre össze kell gyűjteni és el kell szállítani.

– A rendezvény területére robbanó és pirotechnikai anyagok behozatala, használata szigorúan TILOS!

– A Rendezvény területén még ideiglenesen is tilos elhelyezni, tárolni, felhasználni az alábbiakat: tűz illetve robbanásveszélyes anyagokat,- éghető folyadékokat (festék, hígító, benzin stb.), – öngyulladásra hajlamos anyagokat, olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás következhet be.

– Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni Tilos!

– Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni Tilos!

TŰZ ESETÉN A TŰZVÉDELMI TERV ELŐÍRÁSAIT KELL BETARTANI:

– Minden tűzesetet az észlelést követően haladéktalanul jelenteni kell telefonon a Tűzoltóság 105-ös központi telefonszámán vagy a 112-es általános segélyhívó telefonszámon, akár a saját mobilkészüléken is. Ezzel egy időben a Szervezőket és a biztonsági szolgálatot is értesíteni kell!

– Meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel!

– Az elektromos berendezéseket le kell választani a hálózatról!

– Szükség esetén a látogató közönség figyelmét fel kell hívni a veszélyre!

TŰZ JELZÉSEKOR AZ ALÁBBIAKAT KELL KÖZÖLNI A TŰZOLTÓSÁG ÜGYELETESÉVEL:

– A tűz vagy kéreset pontos címét

– Mi ég, mit veszélyeztet a tűz

– Milyen terjedelmű a tűz

– Emberélet van-e veszélyben

– A jelző személy neve, a jelzésre használt telefon telefonszáma.

Fenti tűzvédelmi előírásokat a Monoki Babfesztivál kiállítói, résztvevői, árusai, versenyre jelentkezői, látogatói tudomásul veszik, azok betartása miatt személyes felelősséget vállalnak.

KIHEZ LEHET FORDULNI?

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a rendezőkhöz lehet fordulni. Kérjük, a talált tárgyakat a Biztonsági Szolgálat munkatársánál leadni, az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet keresni.

EGYÉB

A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, beleegyezése nélkül nevesíthető, így semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.

– Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról video- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

– A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

– A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!

– Felhívjuk figyelmüket, hogy kábító – és bódító szer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a Rendezvények területén is tilos!

– A rendezvényen mindenki számára lehetőséget biztosítunk a környezettudatos magatartásra: hulladékaikat jól látható szemetesekben helyezhetik el.

– A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

– A Rendezvényen elhagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.

– A rendezvény területén tartózkodó emberek egymás testi épségét nem veszélyeztethetik.

– Az esetlegesen okozott károkért, illetve a verekedők és rendbontókkal szemben a rendezvényszervezők kártérítési igénnyel léphetnek fel.

Ezen Rendezvényi napok helyszíne megfelel a Népegészségügyi Intézet által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége – felszólítás esetén – az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiéniai garantálása, a szavatossági idők figyelése. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó törvény vagy rendelet szerint az árusok felelőssége.

A Tűzvédelemi-Katasztrófavédelmi szabályokat az idevonatkozó Kormányrendelet alapján kérjük betartani!

Étel és italárusítás kizárólag műanyag palackokban, poharakban, tányérokban történhet! A Rendezvényt rossz idő esetén is megtarthatjuk.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jó szórakozást kívánunk!